kegklubtriglav@gmail.com
Facebook Youtube
[!]

Sprint

Najboljši štirje v sprintu 2017, z leve 2.J.Kasunič, zmagovalec M.Pelc, 3.L.Keroveec, 4.J.Snedec

sprint

 

Programe kluba sofinancirata

Mestna občina Kranj 

in

 Zavod za šport Kranj