kegklubtriglav@gmail.com
Facebook Youtube
[!]

Ekipe KK Triglav

 Kegljaški klub Tirglav Kranj

 

Kegljaški klub Triglav Kranj

 Tekmovalke in tekmovalci KK Triglav Kranj v sezoni 2019/2020

 

 

Ženska ekipa KK Triglav Kranj 2019/2020

 

 

 Filip Praprotnik - trener, Tatjana Perešić, Maja Zupanc, Maja Kovačević. Tara Lahovec

Romana Adam, Nika Blagovič, Eva Blagovič, Frančiška Stare Novak   

 

 1. moška ekpa KK Triglav Kranj 2019/2020

 

Andrej Lahovec, Davor Sobočan, Tomaž Žvamut, Brane Strle (vodja ekipe)

Anže Bajželj, Grega Bajželj, Jure Fleischman, Darko Šterbenk 

 

Tekmovalci 2. in 3. moške ekipe KK Triglav Kranj 2019/2020

 

Marko Hočevar, Dušan Eržen (vodja 2. ekipe), Frenk Taljan, Franc Kmet, Filip Praprotnik

Klemen Uranič (vodja 3. ekipe), Darko Šterbenk, Marjan Žalar, Boris Vehovec, Janez Knific, Joža Klobučar

Ekipe KK Triglav


KK Triglav Kranj

Kegljaški klub Triglav Kranj

T: 031/870-430
E: ...


Programe kluba sofinancirata

Mestna občina Kranj 

in

 Zavod za šport Kranj